וידאו

ערבות הדדית - אירוע פתיחה - עם ישראל חי

יחידת הכלבנים לישראל - המצילה חיים

הטרור מכה בכרמים

שתי יחידות פיקוד ניידות חדשים תרומת עם ישראל חי

נטיעת עץ אתרוג

BDS מחרים את חקלאי התאנים - עם ישראל חי עוזר

עם ישראל חי עוזר לחקלאי הרימונים

תודה לעמותת עם ישראל חי

נטיעת עץ תמרים

תומכים בנוער בסיכוי

אני רוצה להיות חלק מעם ישראל חי

בחר סכום