תודה שעזרתם לקמפיין הפסח שלנו להיות הצלחה גדולה!

ברוך ה' גייסנו וחילקנו סכום של $71,207. כמובטח, כל דולר חולק למשפחות נזקקות בישראל כדי לעזור להם עם ההכנות לחג הפסח. שום כספים לא קוזזו. לא הוצאות, לא שכירות, לא משכורות, ללא הוצאות על פרסום – כלום! כל דולר שגוייס חולק למשפחות נזקקות ברחבי הארץ. אני אפילו לא יכול להתחיל לתאר את גודל השמחה שהבאנו לכל כך הרבה אנשים והכל בזכות התומכים והתורמים המדהימים של עמותת עם ישראל חי. ללא ספק, קיימנו את הכתוב בתחילת ההגדה "כל דכפין ייתי ויכול". שוב, תודה!

shmuel Sackett

כל המאמרים מאת שמואל סאקט מייסד ומנהל עמותת עם ישראל חי

ואני אשמח לשמוע את תגובותיכם!

נא שלח לי ישירות בדוא"ל:
Shmuel@AmYisraelChaiFund.org